engelli dostu site logosu oranj

Pozitif Engelliler Eğitim Derneği Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği halindedir. Engellilerin ruhen ve bedenen kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur. İş sahaları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayarak Engellileri tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirerek topluma kazandırmayı hedefler. Engelli arkadaşlarımızın da üretkenlikleriyle ülke ekonomisine katkı ve kaynaklarından eşit pay almalarını sağlar.

Engellilerin hak ve taleplerinin savunucusu, aynı zamanda takipçisi olmak, kimsesiz ve yardıma muhtaç engellilerin rehabilitasyonlarını sağlamak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, maddi ve manevi yardımda bulunarak onlara ve ailelerine destek olmak derneğimizin öncelikleri arasındadır.

PEED, engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal faaliyet ve işbirliği yaparak insani ve barışçıl faaliyetlerde bulunmaktadır. Derneğimiz, her toplum bireyi gibi Engellilerin de her alanda yer almalarına destek vererek insanlığa örnek olabilecek düzeyde bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak için başta aile sonra okullar ve toplumun eğitilmersi çalışmalarını sürdürmektedir.

der
Vizyonumuz 

Pozitif Engelliler Eğitim Derneği 2004 yılında 11 degişik özür gurubu bireyler tarafından kurulmuş Engelli çocuk ve gençlere başta Eğitim, tedavi ve yardım imkanı sağlamaya odaklanmış ve Türkiye’nin en çok bilinen ve güvenilen ilk elli sivil toplum kuruluşu arasına girerek tanınmış bir kurum olmak.

Misyonumuz

Engellilerin Eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi konularında sürekli gelişimi için mümkün olan en çok sayıda engelliye mümkün olan en geniş kapsamda başta eğitim olmak üzere dernek imkanları ölçüsünde karşılamak, yardım etmek; bilinçli, engelliyi kucaklayan bir toplum oluşturmak için,

Eğitim yardımına ihtiyacı olan engellilere destek olmayı,düzenlenen aktiviteler ile engelli ailelerini ve engellileri sosyal hayata kazandırmayı, ailelerin etkileşimini ve bilinçlenmesini sağlamayı,

Tedavi ihtiyacı olan engellilere maddi ve manevi destek sağlamayı, İhtiyaç sahibi olan engellilerin tekerlekli sandalye ortez protez masraflarını dernek imkanları ölçüsünde karşılamayı, hayatlarını devam ettirmelerinde rehber ve destek olmayı,

Toplumun dikkatini, ilgisini ve özenini engellilerin birey olmalarındaki mücadeleye çekmeyi ve yeni üyelerin bu oluşumda etkin olarak yer almasını sağlamayı,
İlk okuldan başlıyarak gençliğin eğitim sıralarında engellilerin mücadelelerini tanımalarını sağlamayı ve neler yapabilecekleri konusunda yol göstermeyi bilinçli bir nesil duyarlı bir gençlik hedefliyoruz.